Riadidlá a rohy

Riadidlá (14)

Rohy (9)

Rohy a nástavce (3)

OneUp karbónové riadidlá 35mm E-Carbon Handlebar

189.50  s DPH

Riadidlá KLS ALM/EN 70 31,8 / 780mm, 1,5″

36.90  s DPH

Riadidlá KLS DH 70 31,8 / 810mm

37.90  s DPH

Nadstavce-rohy KLS ADVANCED black

14.90  s DPH

Riadidlá KLS ACTIVE XC 70 RiseBar 31,8 / 620mm, black

18.90  s DPH

BBB BHB-59 AEROCOMFORT

44.95  s DPH

BBB BBE-07 CLASSIC

22.95  s DPH

BBB BBE-01 TRAILMONKEY

22.95  s DPH

BBB BBE-08 THREE-D FORGED

29.95  s DPH

BBB BBE-05 THREE-D

23.95  s DPH

BBB BBE-17 LIGHTSTRAIGHT

23.95  s DPH

BBB BHB-30 MULTIBAR

29.95  s DPH

BBB BHB-30OS MULTIBAR OS

35.95  s DPH

BBB BHB-52 AEROBASE

67.95  s DPH

BBB BHB-58 AEROLIGHT

69.95  s DPH

Riadidlá KLS ALM/EN 70 31,8 / 780mm, 2″

36.90  s DPH

Riadidlá KLS ALM/EN 70 31,8 / 780mm, 1″

36.90  s DPH

Riadidlá KLS ALM/EN 70 31,8 / 780mm, 0,5″

36.90  s DPH

Riadidlá KLS ALM/EN 80 35 / 780mm, 35mm

37.90  s DPH

Riadidlá KLS ALM/EN 80 35 / 780mm, 18mm

37.90  s DPH

Nadstavce-rohy KLS CRX 30

16.90  s DPH